Genel Cerrahi
10 Mart 2023

KAYSERİ DEVLET HASTENSİ
2023 YILI MART AYI GENEL CERRAHİ DOKTOR ÇALIŞMA LİSTESİ
 GÜNPOLİKLİNİK-1POLİKLİNİK-2POLİKLİNİK-3EMT-POLİKLİNİKHEYET İCAP+KONS.ENDOSKOPİNÖBETSERVİS
01.03.2023ÇARŞAMBAB.DALKIILIÇM.AKİF YÜCELM.CANKURTARANKAPALIM. EMİN YENEN-ULVİ M.MERALF.BULUTÖ.FAZIL BİLGİN F.BULUT
02.03.2023PERŞEMBEF.BULUTM.CANKURTARANULVİ M. MERALKAPALIULVİ M. MERALÖ.FAZIL BİLGİN  -B.DALKILIÇM.EMİN YENENM.EMİN YENEN M.AKİF YÜCEL
03.03.2023CUMAULVİ M. MERALKAPALIB.DALKIILIÇF.BULUT M.CANKURTARAN-M.AKİF YÜCELM.AKİF YÜCELM.EMİN YENENM.EMİN YENENÖ.FAZILBİLGİN
04.03.2023CUMARTESİ      M.AKİF YÜCEL    
05.03.2023PAZAR      M.EMİN YENEN ULVİ M.MERAL  
06.03.2023PAZARTESİM.CANKURTARAB.DALKIILIÇM.BALLI  F.BULUT-ULVİ M.MERALULVİ.M.MERALM.EMİN YENENM.BALLIÖ.FAZILBİLGİN 
07.03.2023SALIF.BULUTÖ.FAZIL BİLGİNM.EMİN YENENB.DALKIILIÇF.BULUTM.CANKURTARAN M. BALLIM. BALLI ULVİ M.MERAL 
08.03.2023ÇARŞAMBAB.DALKIILIÇULVİ M. MERALF.BULUT M.EMİN YENEN-M.BALLIÖ.FAZIL BİLGİNÖ.FAZIL BİLGİN M.CANKURTARAN 
09.03.2023PERŞEMBEM.EMİN YENENM.CANKURTARAN B.DALKIILIÇM.EMİN YENENÖ.FAZIL BİLGİN-ULVİ M.MERALF.BULUTM.BALLI F.BULUT 
10.03.2023CUMAM.CANKURTARAM.BALLIÖ.FAZIL BİLGİNULVİ M. MERAL B.DALKILIÇ-F.BULUTM.EMİN YENENM.EMİN YENEN   
11.03.2023CUMARTESİ      Ö.FAZIL BİLGİN    
12.03.2023PAZAR      M.BALLI    
13.03.2023PAZARTESİF.BULUTM.EMİN YENENB.DALKIILIÇKAPALI M.BALLI-M.CANKURTARAN-ULVİ MEM.EMİN YENENÖ.FAZIL BİLGİNÖ.FAZIL BİLGİNÖ.FAZIL BİLGİN 
14.03.2023SALIÖ.FAZIL BİLGİNM.CANKURTARANULVİ M. MERALF.BULUTM.CANKURTAM.EMİN YENEN-M.AKİF YÜCELM.BALLIM.BALLI B.DALKIILIÇ 
15.03.2023ÇARŞAMBAM.BALLIM.AKİF YÜCELB.DALKIILIÇULVİ M. MERAL Ö.FAZIL BİLGİN-F.BULUTM.BALLIM.EMİN YENEN M.CANKURTARAN 
16.03.2023PERŞEMBEM.AKİF YÜCELÖ.FAZIL BİLGİNM.CANKURTARANM.EMİN YENENÖ.FAZIL BİLGİNB.DALKILIÇ-M.CANKURTARANF.BULUTM.BALLI F.BULUT 
17.03.2023CUMAM.EMİN YENENB.DALKIILIÇF.BULUTM.CANKURTARA M.AKİF YÜCEL-ULVİ M.MERALULVİ M. MERALÖ.FAZIL BİLGİN M.BALLI 
18.03.2023CUMARTESİ      B.DALKIILIÇ    
19.03.2023PAZAR      ULVİ M.MERAL M.EMİN YENEN  
20.03.2023PAZARTESİÖ.FAZIL BİLGİNULVİ M. MERALM.BALLIM.AKİF YÜCEL F.BULUT-B.DALKILIÇ-M CANKURTARB.DALKIILIÇM.EMİN YENENULVİ M. MERALM.EMİN YENEN 
21.03.2023SALIM.EMİN YENENB.DALKIILIÇM.CANKURTARANF.BULUTM.EMİN YENENM.BALLI -M.AKİF YÜCELULVİ M. MERALÖ.FAZIL BİLGİNÖ.FAZIL BİLGİNULVİ M. MERAL 
22.03.2023ÇARŞAMBAB.DALKIILIÇM.AKİF YÜCELF.BULUTÖ.FAZIL BİLGİN M.EMİN YENEN-ULVİ M.MERALM.AKİF YÜCELM.BALLIM.BALLIM.CANKURTARAN 
23.03.2023PERŞEMBEM.AKİF YÜCELM.BALLIULVİ M. MERALM.CANKURTARAM.BALLIÖ.FAZIL BİLGİN-F.BULUTB.DALKIILIÇM.EMİN YENEN B.DALKIILIÇ 
24.03.2023CUMAF.BULUTULVİ M. MERALM.EMİN YENENM.BALLI B.DALKILIÇ-M.CANKURTARANÖ.FAZIL BİLGİNÖ.FAZIL BİLGİNM.EMİN YENENM.AKİF YÜCEL 
25.03.2023CUMARTESİ      B.DALKIILIÇ M.BALLI  
26.03.2023PAZAR      F.BULUT    
27.03.2023PAZARTESİM.CANKURTARAB.DALKIILIÇÖ.FAZIL BİLGİNULVİ M. MERAL M.BALLI-M.AKİF YÜCEL-F.BULUTM.EMİN YENENM.EMİN YENEN M.BALLI 
28.03.2023SALIULVİ M. MERALM.AKİF YÜCELM.BALLIM.EMİN YENENM.AKİF YÜCELB. DALKILIÇ-M.CANKURTARANÖ.FAZIL BİLGİNÖ.FAZIL BİLGİN F.BULUT 
29.03.2023ÇARŞAMBAF.BULUTM.EMİN YENENM.AKİF YÜCELM.CANKURTARA Ö.FAZIL BİLGİN-ULVİ M. MERALULVİ M. MERALM.BALLI B.DALKIILIÇ 
30.03.2023PERŞEMBEB.DALKIILIÇULVİ M. MERALM.AKİF YÜCELM.BALLIB.DALKIILIÇM.EMİN YENEN-F.BULUTM.AKİF YÜCELÖ.FAZIL BİLGİN M.CANKURTARAN 
31.03.2023CUMAM.BALLIM.CANKURTARANF.BULUTÖ.FAZIL BİLGİN M.AKİF YÜCEL-B.DALKILIÇB.DALKIILIÇM.EMİN YENEN ULVİ M. MERAL 
           
OP.DR.MUHAMMET EMİN YENENDOÇ.DR.İSMAİL ALTINTOP
           BAŞHEKİM