Genel Cerrahi
31 Mayıs 2024

KAYSERİ DEVLET HASTENSİ
2024 YILI HAZİRAN AYI GENEL CERRAHİ DOKTOR ÇALIŞMA LİSTESİ
POLİKLİNİK-1POLİKLİNİK-2POLİKLİNİK-3POLİKLİNİK 4(HEYEMT-POLİKLİNİHEYETAMELİYATİCAP+KONS.ENDOSKOPİNÖBETSERVİS
1.06.2024CUMARTESİA.H.KOCAMAZ
2.06.2024PAZARM.BALLIM.EMİN YENEN
3.06.2024PAZARTESİM.CANKURTARANÖ.FAZIL BİLGİNF.BULUTM.EMİN YENENM.AKİF YÜCELB.DALKILIÇ-A.HASAN KOCAMAZM.EMİN YENENM.BALLIM.S.KALKAN
4.06.2024SALIM.S.KALKANM.BALLIA.H.KOCAMAZM.AKİF YÜCELM.CANKURTARANM.AKİF YÜCELF.BULUT-M.EMİN YENENA.H.KOCAMAZÖ.FAZIL BİLGİNB.DALKILIÇ
5.06.2024ÇARŞAMBAB.DALKILIÇM.AKİF YÜCELM.S.KALKANF.BULUTÖ.FAZIL BİLGİNM.BALLI-A.HASAN KOCAMAZM.AKİF YÜCELM.EMİN YENENM.EMİN YENENM.CANKURTARAN
6.06.2024PERŞEMBEM.S.KALKANM.BALLIM.EMİN YENENÖ.FAZIL BİLGİNB.DALKILIÇÖ.FAZIL BİLGİNM.CANKURTARAN-M.AKİF YÜCELM.EMİN YENENA.H.KOCAMAZM.BALLIF.BULUT
7.06.2024CUMAF.BULUTB.DALKILIÇM.CANKURTARANA.H.KOCAMAZM.BALLIÖ.FAZIL BİLGİN-M.AKİF YÜCELB.DALKILIÇM.EMİN YENENA.H.KOCAMAZM.S.KALKAN
8.06.2024CUMARTESİM.AKİF YÜCEL
9.06.2024PAZARM.EMİN YENEN
10.06.2024PAZARTESİA.H.KOCAMAZM.CANKURTARANM.AKİF YÜCELM.EMİN YENENF.BULUTM.BALLI-B.DALKILIÇM.AKİF YÜCELÖ.FAZIL BİLGİNM.EMİN YENEN
11.06.2024SALIÖ.FAZIL BİLGİNM.EMİN YENENB.DALKILIÇM.BALLIKAPALIM.BALLIF.BULUT-M.AKİF YÜCELM.BALLIA.H.KOCAMAZM.CANKURTARAN
12.06.2024ÇARŞAMBAF.BULUTM.AKİF YÜCELB.DALKILIÇM.CANKURTARANA.H.KOCAMAZM.EMİN YENEN-Ö.FAZIL BİLGİNA.H.KOCAMAZM.BALLIB.DALKILIÇ
13.06.2024PERŞEMBEM.AKİF YÜCELÖ.FAZIL BİLGİNF.BULUTB.DALKILIÇM.BALLIB.DALKILIÇA.H.KOCAMAZ-M.CANKURTARANB.DALKILIÇM.EMİN YENENM.AKİF YÜCEL
14.06.2024CUMAM.EMİN YENENA.H.KOCAMAZM.BALLIM.CANKURTARANB.DALKILIÇF.BULUT-M.AKİF YÜCELM.BALLIÖ.FAZIL BİLGİNA.H.KOCAMAZ
15.06.2024CUMARTESİM.EMİN YENEN
16.06.2024PAZARB.DALKILIÇ
17.06.2024PAZARTESİM.AKİF YÜCEL
18.06.2024SALIM.BALLIA.H.KOCAMAZ
19.06.2024ÇARŞAMBAA.H.KOCAMAZM.BALLI
20.06.2024PERŞEMBEM.AKİF YÜCELKAPALIM.EMİN YENENA.H.KOCAMAZF.BULUTA.H.KOCAMAZB.DALKILIÇ-M. CANKURTARANA.H.KOCAMAZM.BALLIÖ.FAZIL BİLGİN
21.06.2024CUMAM.CANKURTARANB.DALKILIÇKAPALIM.BALLIM.EMİN YENENF.BULUT-M.AKİF YÜCELM.AKİF YÜCELA.H.KOCAMAZÖ.FAZIL BİLGİN
22.06.2024CUMARTESİM.BALLI
23.06.2024PAZARB.DALKILIÇ
24.06.2024PAZARTESİF.BULUTM.AKİF YÜCELM.CANKURTARANB.DALKILIÇÖ.FAZIL BİLGİNM.BALLI-M.EMİN YENENM.AKİF YÜCELA.H.KOCAMAZM.EMİN YENENM.S.KALKAN
25.06.2024SALIM.AKİF YÜCELB.DALKILIÇF.BULUTM.EMİN YENENM.S.KALKANM.EMİN YENENM.CANKURTARAN-Ö.FAZIL BİLGİNM.EMİN YENENM.BALLIM.BALLIM.S.KALKAN
26.06.2024ÇARŞAMBAM.BALLIÖ.FAZIL BİLGİNM.S.KALKANM.AKİF YÜCELM.CANKURTARANF.BULUT-B.DALKILIÇA.H.KOCAMAZM.EMİN YENENM.S.KALKAN
27.06.2024PERŞEMBEB.DALKILIÇM.CANKURTARANÖ.FAZIL BİLGİNF.BULUTM.EMİN YENENF.BULUTA.H. KOCAMAZ-M. AKİF YÜCELB.DALKILIÇM.BALLIA.H.KOCAMAZM.S.KALKAN
28.06.2024CUMAA.H.KOCAMAZM.EMİN YENENB.DALKILIÇM.BALLIM.AKİF YÜCELM. CANKURTARAN-F. BULUTM.BALLIÖ.FAZIL BİLGİNM.S.KALKAN
29.06.2024CUMARTESİB.DALKILIÇ
30.06.2024PAZARM.EMİN YENEN
OP.DR.MUHAMMET EMİN YENENBAŞHEKİM
DOÇ.DR.İSMAİL ALTINTOP