Özellikli Hizmetler

Bahar Merkezi

 KAYSERİ DEVLET HASTANESİ BAHAR MERKEZİ

BAĞIMLILIK NEDİR?

 • —Bağımlılık; bir maddenin ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına rağmen, alımına devam edilmesi, bırakma isteğine karşılık bırakılamaması ve maddeyi alma isteğinin durdurulamamasıdır. Bağımlılık kronik bir beyin hastalığıdır.
 • —Fiziksel bağımlılık, Maddenin varlığına karşı duyulan fiziksel bir ihtiyaçtır. Madde vücuda alınmadığı takdirde bulantı, kusma, terleme, titreme ve üşüme gibi olumsuz belirtiler ortaya çıkabilir.
 • —Ruhsal bağımlılık ise;Maddeye alışma, arzu etme, onsuz yapamayacağına inanma halidir. Madde alınmadığı taktirde anksiyete, sinir gibi psikolojik belirtiler ortaya çıkabilir

     BAHAR ( BAĞIMLI HASTALARIN AYAKTAN REHABİLİTASYON) MERKEZİ)

 • —Ayakta rehabilitasyon: Arındırma sonrası ayakta, farmakolojik ve/veya psiko sosyal tedavileri içeren ve bağımlılık yapan maddeden uzak kalmaya devam etmenin yanı sıra kişinin işlevselliğini yeniden kazanmasını ve sosyal açıdan düzelmesini hedefleyen tedavi sürecini, Ayakta rehabilitasyon merkezi: Ayakta rehabilitasyon hizmetlerinin sunulduğu merkezlerdir.

  BAHAR MERKEZİNE KİMLER  KABUL EDİLİR?

 • —Yatarak yada ayaktan arındırma tedavisini tamamlamış olmak,
 • —Bağımlılıkla ilgili temel düzey psiko eğitim gruplarına katılmış olmak,
 • —En az 3 (üç) haftadır iyilik halini sürdürmekte olan gönüllü kişiler tedavi ekibi tarafından değerlendirilerek merkeze kabul edilirler.

      BAHAR MERKEZİNDE VERİLEN HİZMETLER

 • —Tıbbi tedavi
 • —Bireysel danışmanlık
 • —Grup çalışmaları
 • —Aile görüşmeleri
 • —Sosyal beceri eğitimleri
 • —Psiko eğitim grupları
 • —Sosyal destek hizmetleri
 • —Spor aktiviteleri
 • —İş-uğraş aktiviteleri

      BAHAR MERKEZİMİZ HAKKINDA

 • —Kayseri Devlet Hastanesi Bahar Merkezi 14.05.2019 tarihinde ilk hasta kaydı yapılarak hizmet vermeye  başlamıştır.

  Merkezimizde;

 • —1 Psikiyatrist ,
 • —1 Psikolog,
 • —1 Hemşire
 • —ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen eğitmenler görev almaktadır

BAHAR MERKEZİ ÇALIŞMA PLANI

AMATEM kliniğinde yatmakta iken  yada poliklinik başvurusu sırasında bahar merkezi için uygun görülen hastalar doktor, psikolog ve hemşire tarafından ilk görüşmesi yapılarak Bahar Merkezi hakkında bilgilendirilir.Hasta taburcu olduktan sonra merkeze çağrılır.3 haftalık deneme aşamasından sonra hasta takip ve bilgi formu doldurularak merkeze kaydı yapılır.

 • —Hastaya 3’er aylık toplam 9 aylık planlama yapılır.
 • —İlk 3 ayda; tamamen temiz kalmayı başarması, grup kurallarına uyum sağlaması, bir çalışmayı kesintisiz biçimde sürdürebilmeyi öğrenmesi, tedavi ekibiyle iş birliğine açık bir tutum içerisinde olması,
 • —İkinci 3 ayda; boş zamanlarında ne yapacağı, kendi kendine aktivite planlayabilmesi, kendi sosyal ve akademik hedeflerini belirlemesi, aile, iş ve sosyal ilişkilerini geliştirebilmesi, eşlik eden diğer bağımlılık yapıcı maddelerden (sigara, kahve, kumar gibi) uzak durması, ailesinin tedavi sürecine katılması, ailenin psikolog tarafından verilen psiko eğitiminin tamamlanması ve ailenin düzenli danışmanlık alması,
 • —Son 3 ayda; işlevselliğinin kendi hayatını idame ettirecek şekilde düzenlenmesi hedeflenmektedir.
 • —Hastaya yaklaşık 2 ay boyunca her hafta 1 saat olacak şekilde psikologlar tarafından görüşme yapılır. 2 ay sonrasında 15 günde bir ve ayda bir olacak şekilde kontrol seansları yapılır.
 • — Hastaların sadece bağımlılıktan kurtulmaları değil, yaşam tarzı değişikliği, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, an’ın farkında olarak hayattan doğal yollarla keyif almanın mümkün olabileceğinin öğretilmesi hedeflenir.
 • —Hastalar düzenli olarak muayene edilerek, hastaların ilaç takipleri yapılır. Atölye çalışmalarında istikrarlı olmaları, dikkat ve konsantrasyon sürelerinin takibi ve uzatılması, öz bakım becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. 


Bahar tanıtım 1500x525.jpg 

06 Temmuz 2023