Kalite Direktörlüğü
29 Mayıs 2024

Kalite Direktörü
Meşkure Özdemir

Kalite Direktörlüğü Çalışanları:
Hayriye Karaevli
Feray Kaygıner
Gülay Emirdoğan
Saliha Saltalı

KALİTE DİREKTÖRLÜĞÜ BİRİMİ ÇALIŞMALARI

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
Öz değerlendirmeleri yönetmek.
Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
Düzeltici Önleyici Faaliyet sürecini yönetmek.
Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.
Hastanenin misyon, vizyon ve hedeflerine uygun çalışmak.

Hastane Verimlilik Yerinde Değerlendirme rehberine yönelik yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

KOMİTELER
Hasta Güvenliği Komitesi
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
Eğitim Komitesi
Tesis Güvenliği Komitesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Radyasyon Güvenliği Komitesi
Transfüzyon Komitesi
Anne Dostu Komitesi
Bebek Dostu Hastane Komitesi
Hap Komisyonu 

EKİPLER

Beyaz Kod Ekibi
Mavi Kod Ekibi
Pembe Kod Ekibi
Kırmızı Kod Ekibi
Turuncu Kod Ekibi
Acil Durum ve Afet Yönetimi Ekibi
Hasta Görüşleri Değerlendirme Ekibi
Çalışan Görüşleri Değerlendirme Ekibi
Yönetici Takip Ekranları Ekibi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri Multidisipliner Ekibi
Palyatif Bakım Merkezi Ekibi
Akılcı İlaç Ekibi
Nutrisyon Ekibi
Bina Turu Ekibi

1.İstenmeyen olayların bakanlık veri girişi için; 
2. Sağlıkta kalite Standartları için; 
3.Verimlilik yerinde değerlendirme rehber ve soruları için;
  
4. SKS Kalite Göstergeleri için;
5. SKS Klinik kalite göstergeleri için;


Kadin Dogum ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi