Özellikli Hizmetler

TRSM 1 ve 2 (Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri)

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ (TRSM)

Toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde ağır ruhsal bozukluğu olan (psikotik bozukluklar,iki uçlu duygu durum bozuklukları) hastalara psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi, takip edilmesi ve tedavilerinin gereğinde evde sağlık  hizmetleri  uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulabilmesi ve sosyal rehabilitasyonlarının sağlanması için hastanemize bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNİN HİZMETLERİ NELERDİR ?

 1. Psikotik hastaların hastalıklarının takip ve tedavilerinin düzenli olarak sağlanması,

 2. Merkez ile ilgili hasta ve yakınlarına bilgi vermek,

 3. Hastalara bireysel danışmanlık hizmeti vermek,

 4. Grup terapisi yapmak,

 5. Psikososyal beceri eğitimi vermek,

 6. Hastanın durumuna göre uygun olarak resim, el sanatları, müzik gibi uğraşı tedavileri düzenlemek,

 7. Hasta ve ailelerine psiko-eğitim vermek,

 8. Merkeze devamı sağlanamayan hasta veya yakınlarıyla irtibat kurmak ve merkezin hastayla bağlantısını oluşturmak,

 9. Merkeze devamı sağlanan hastaların tedavisine düzenli devam edip etmediğini takip etmek,

 10. Toplumun bilgilendirilmesiyle ilgili ve damgalama karşıtı çalışmalar yapmak.

 11. Gerektiğinde ev ziyaretleri amaçlanmaktadır.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNİN HEDEFLERİ NELERDİR?

 1. Psikotik hastalığın tıbbi tedavisi ve takibi ile hastaneye yatış sıklığının azaltmak.

 2. Bireysel danışmanlık hizmetleri ile hastaların mesleki, toplumsal ve ailesel işlevselliklerini geliştirerek hastaları topluma yeniden kazandırmak.

 3. İş ve uğraşı terapileri ile hastaların üretkenliklerini artırmak ( hobi mutfağı, el sanatları atölyesi,dikiş atölyesi,çini atölyesi, resim atölyesi vb.)

 4. Hastaların kendi kendilerini idare edebilecek bağımsız yaşayabilecek hale getirilmesini sağlamak.

 5. Sosyal etkinlikler, müzik faaliyetleri, spor  faaliyetleri, öğle yemeği hizmetleri ücretsiz olarak sunulmaktadır.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMETLERİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
       Sürekli ruhsal hastalığı olan ve tedavi alan hastalar (şizofreni, psikotik bozukluk tanısı alanlar) hastanede tedavisi tamamlanan ve TRSM’den hizmet alması uygun olan hastalar, kendiliğinden veya aileleri tarafından getirilen hastalar, hekimlerin poliklinikleri esnasında tespit ettikleri uygun hastalar, hastanede bulunan TRSM polikliniğinde ilgili psikiyatri uzmanınca değerlendirildikten sonra merkezimizde takip altına alınmaktadırlar.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Çalışma Ekibi

TRSM ekiplerinde psikiyatri uzmanı, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, Halk Eğitim Merkezinden öğretmenler, güvenlik görevlisi, temizlik elemanı, VHKİ elemanı ve şoför çalışmaktadır.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Fiziki Koşulları

Merkezin faaliyeti, merkezin hizmet vereceği bölge ile sınırlıdır.

 1. Giriş ve karşılama alanı:Güvenlik personeli için ayrılmış kontrol ve bekleme alanı, duyuru panosu, hasta ve yakınları için yeterli oturma grubu bulunan bekleme alandır.

 2. Uğraş terapi odaları/rehabilitasyon alanı: Kolay temizlenebilen masalar, yeterli sayıda sandalye, duvar panosu, kilitli malzeme dolapları ve uğraşının türüne göre şövaleler, çeşitli resim gereçleri, ahşap ve takı gereçleri, nota sehpaları, müzik aletleri ve benzeri donanım olan yeterli alana sahip mekandır. Hasta sayısına ve uğraşının özelliğine göre birden fazla uğraş terapi odası yapılandırılabilir.

 3. Kütüphane ve okuma salonu: Okuma ve internet kullanımına uygun yeterli sayıda masa, sandalye, duvar panosu, bilgisayar ve kitaplıkların olduğu yeterli büyüklüğe sahip mekandır.

 4. Yemek alanı ve beceri eğitimi mutfağı: Hasta, gönüllü hasta ailelerinin çalışmasına ve uğraşı eğitimine uygun yeterli donanım ve büyüklüğe sahip alandır.

 5. Çok amaçlı salon: Hastaların dinlenme amacı ile kullanabilecekleri oturma alanları olan mekândır.

 6. Tedavi ve gözlem odası: Enjeksiyon uygulaması gibi tedavi ve gözlem amaçlı kullanılmak üzere oluşturulan ve gerekli donanıma sahip mekândır.

 7. Spor alanları: Hastaların spor yapmasına elverişli olarak yapılandırılmış alandır.

 8. Görüşme odası: En az 1 (bir) adet olmak üzere hekim ile hastanın görüşebileceği şekilde yapılandırılmış ve kilitli kişisel dolaplar, masa, sandalye, bilgisayar ve dosya dolabı bulunan mekândır.

 9. Ekip Çalışma Odası: Merkezde görevli çalışanların kullanabileceği dosyalama ve arşivleme işlemlerine uygun dolap, bilgisayar ve donanımların bulunduğu mekandır.

 10. Hasta ve personele yönelik kadın ve erkekler için ayrı lavabo ve tuvalet bulunur.

 11. Ulaşım aracı tahsisi: Kendi imkânlarıyla TRSM’ye gelemeyen hastaların naklini sağlar.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirligi

   1. Birinci Basamak (Aile Hekimliği)

   2. Yataklı Tedavi Kurumları

   3. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezi

   4. TRSM ile kamu kurumları, toplum destek veya sosyal yardım kuruluşları (Belediyeler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, İŞKUR, Sivil Toplum Kuruluşları vb.)

12 Nisan 2023