Anestezi
28 Şubat 2023

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ 
2023 MART AYI ANESTEZİ  DOKTOR ÇALIŞMA LİSTESİ
TARİHGÜNPOLK.AMELİYAT 1-2AMELİYAT 3AMELİYAT4 - 5EMT EMT NÖB. İCAP MAVİ KODYOĞUN B.ENDOSKOPİYILLIK İZİN 
01.03.2023ÇARŞAMBAM.ÇAKIRM.A.YİĞİTM.A.YİĞİTN.KÜÇÜKE.ÖZBÜLBÜLB.ÜNAL       X   XZ.ORHANDK/ZO/NKM.ÇAKIR 
02.03.2023PERŞEMBEM.ÇAKIRN.KÜÇÜKN.KÜÇÜKE.ÖZBÜLBÜLM.A.YİĞİTM.A.YİĞİT       X   XM.ÇAKIRDK/ZO/NKE.ÖZBÜLBÜL 
03.03.2023CUMAN.KÜÇÜKZ.ORHANZ.ORHANM.ÇAKIRE.ÖZBÜLBÜLD.KOCA       X   XN.KÜÇÜKDK/ZO/NKM.A.YİĞİT 
04.03.2023CUMARTESİ     Z.ORHAN       X   X    
05.03.2023PAZAR     M.ÇAKIR       X   X    
06.03.2023PAZARTESİF.KILIÇE.ÖZBÜLBÜLE.ÖZBÜLBÜLM.EROĞLUM.A.YİĞİTM.EROĞLU       X   XF.KILIÇZO/ME/FKM.ÇAKIR 
07.03.2023SALIE.ÖZBÜLBÜLM.ÇAKIRM.ÇAKIRF.KILIÇM.A.YİĞİTF.KILIÇ       X   XE.ÖZBÜLBÜLZO/ME/FKM.EROĞLU 
08.03.2023ÇARŞAMBAM.EROĞLUM.A.YİĞİTM.A.YİĞİTM.ÇAKIRE.ÖZBÜLBÜLZ.ORHAN       X   XM.EROĞLUZO/ME/FKF.KILIÇ 
09.03.2023PERŞEMBEM.A.YİĞİTM.EROĞLUM.EROĞLUF.KILIÇM.ÇAKIRM.ÇAKIR       X   XM.A.YİĞİTZO/ME/FKZ.ORHAN 
10.03.2023CUMAF.KILIÇE.ÖZBÜLBÜLE.ÖZBÜLBÜLM.EROĞLUM.A.YİĞİTB.ÜNAL       X   XF.KILIÇZO/ME/FKM.ÇAKIR 
11.03.2023CUMARTESİ     M.A.YİĞİT       X   X    
12.03.2023PAZAR     F.KILIÇ       X   X    
13.03.2023PAZARTESİM.EROĞLUM.A.YİĞİTM.A.YİĞİTE.ÖZBÜLBÜLN.KÜÇÜKN.KÜÇÜK       X   XZ.ORHANDK/ZO/FKF.KILIÇ 
14.03.2023SALIE.ÖZBÜLBÜLM.EROĞLUM.EROĞLUM.A.YİĞİTF.KILIÇZ.ORHAN       X   XE.ÖZBÜLBÜLDK/ZO/FKN.KÜÇÜK 
15.03.2023ÇARŞAMBAN.KÜÇÜKM.A.YİĞİTM.A.YİĞİTM.EROĞLUE.ÖZBÜLBÜLB.ÜNAL       X   XN.KÜÇÜKDK/ZO/FKZ.ORHAN 
16.03.2023PERŞEMBEM.EROĞLUF.KILIÇF.KILIÇN.KÜÇÜKM.A.YİĞİTM.EROĞLU       X   XM.EROĞLUDK/ZO/FKE.ÖZBÜLBÜL 
17.03.2023CUMAM.A.YİĞİTE.ÖZBÜLBÜLE.ÖZBÜLBÜLF.KILIÇN.KÜÇÜKD.KOCA       X   XM.A.YİĞİTDK/ZO/FKM.EROĞLU 
18.03.2023CUMARTESİ      N.KÜÇÜK       X   X    
19.03.2023PAZAR     B.ÜNAL       X   X    
20.03.2023PAZARTESİE.ÖZBÜLBÜLM.EROĞLUM.EROĞLUN.KÜÇÜKM.ÇAKIRM.ÇAKIRZ.ORHANE.ÖZBÜLBÜLDK/ZO/FKM.A.YİĞİT 
21.03.2023SALIM.ÇAKIRN.KÜÇÜKM.EROĞLUM.A.YİĞİTE.ÖZBÜLBÜLZ.ORHANM.ÇAKIRD.KOCADK/ZO/FKM.ÇAKIR 
22.03.2023ÇARŞAMBAM.ÇAKIRM.EROĞLUM.A.YİĞİTE.ÖZBÜLBÜLN.KÜÇÜKN.KÜÇÜKF.KILIÇM.ÇAKIRDK/ZO/FKZ.ORHAN 
23.03.2023PERŞEMBEM.A.YİĞİTM.ÇAKIRM.ÇAKIRM.EROĞLUE.ÖZBÜLBÜLF.KILIÇM.A.YİĞİTM.A.YİĞİTDK/ZO/FKN.KÜÇÜK 
24.03.2023CUMAN.KÜÇÜKE.ÖZBÜLBÜLM.EROĞLUM.ÇAKIRM.A.YİĞİTM.A.YİĞİTN.KÜÇÜKN.KÜÇÜKDK/ZO/FKN.KÜÇÜK 
25.03.2023CUMARTESİ     D.KOCAM.EROĞLU    
26.03.2023PAZAR     M.EROĞLUD.KOCA    
27.03.2023PAZARTESİE.ÖZBÜLBÜLM.ÇAKIRM.EROĞLUN.KÜÇÜKM.A.YİĞİTB.ÜNALM.ÇAKIRE.ÖZBÜLBÜLDK/ZO/FKE.ÖZBÜLBÜL 
28.03.2023SALIM.EROĞLUM.A.YİĞİTM.A.YİĞİTN.KÜÇÜKM.ÇAKIRM.ÇAKIRB.ÜNALD.KOCADK/ZO/FKE.ÖZBÜLBÜL 
29.03.2023ÇARŞAMBAM.A.YİĞİTN.KÜÇÜKN.KÜÇÜKM.EROĞLUE.ÖZBÜLBÜLZ.ORHANM.EROĞLUM.A.YİĞİTDK/ZO/FKM.ÇAKIR 
30.03.2023PERŞEMBEN.KÜÇÜKM.EROĞLUM.EROĞLUM.A.YİĞİTM.ÇAKIRM.EROĞLUN.KÜÇÜKF.KILIÇDK/ZO/FKE.ÖZBÜLBÜL 
31.03.2023CUMAM.ÇAKIRE.ÖZBÜLBÜLE.ÖZBÜLBÜLM.A.YİĞİTN.KÜÇÜKN.KÜÇÜKZ.ORHANM.ÇAKIRDK/ZO/FKM.EROĞLU 
ANESTEZİ SORUMLU HEKİM BAŞHEKİM
UZM.DR METİN EROĞLUDOÇ.DR.İSMAİL ALTINTOP