Anestezi
28 Haziran 2024

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ
2024 TEMMUZ AYI ANESTEZİ DOKTOR ÇALIŞMA LİSTESİ
TARİHGÜNPOLK.AMELİYAT 1-2AMELİYAT 3AMELİYAT 4AMELİYAT 5EMTEMT NÖB/ YB.NB.İCAPMAVİ KODYOĞUN B. 3YOĞUN B. 2ENDOSKOPİPALYATİF
1.07.2024PAZARTESİE. ŞERAREB.ÜNALM.ÇAKIRM.EROĞLUZ.ORHANF.KILIÇE.BAĞCIM.EROĞLUM.A.YİĞİTA.Y/ D.KN.KÜÇÜKE. ŞERAREE.BAĞCI
2.07.2024SALIZ.ORHANM.EROĞLUF.KILIÇM.ÇAKIRE. ŞERAREB.ÜNALB.Ü /D.KN.KÜÇÜKZ.ORHANA.Y/ D.KN.KÜÇÜKZ.ORHANE.BAĞCI
3.07.2024ÇARŞAMBAM.EROĞLUZ.ORHANM.ÇAKIRE. ŞERAREB.ÜNALF.KILIÇM.EROĞLUD.KOCAM.ÇAKIRA.Y/ D.KN.KÜÇÜKM.EROĞLUE.BAĞCI
4.07.2024PERŞEMBEM.ÇAKIRF.KILIÇE. ŞERAREB.ÜNALM.EROĞLUZ.ORHANE.BAĞCIF.KILIÇD.KOCAA.Y/ D.KN.KÜÇÜKM.ÇAKIRE.BAĞCI
5.07.2024CUMAB.ÜNALE. ŞERAREZ.ORHANM.EROĞLUF.KILIÇM.ÇAKIRD.KOCAE.BAĞCIB.ÜNALA.Y/ D.KN.KÜÇÜKB.ÜNALE.BAĞCI
6.07.2024CUMARTESİB.ÜNALD.KOCA
7.07.2024PAZARD.KOCAB.ÜNAL
8.07.2024PAZARTESİM.TARHANM.EROĞLUE. ŞERAREZ.ORHANM.ÇAKIRB.ÜNALN.KÜÇÜKM.TARHANM.TARHANA.Y/ D.KN.KÜÇÜKF.KILIÇE.BAĞCI
9.07.2024SALIF.KILIÇB.ÜNALZ.ORHANM.ÇAKIRE. ŞERAREM.TARHANM.EROĞLUE.BAĞCIF.KILIÇA.Y/ D.KN.KÜÇÜKM.EROĞLUE.BAĞCI
10.07.2024ÇARŞAMBAB.ÜNALZ.ORHANF.KILIÇE. ŞERAREM.EROĞLUM.ÇAKIRM.ÇAKIRD.KOCAD.KOCAA.Y/ D.KN.KÜÇÜKM.TARHANE.BAĞCI
11.07.2024PERŞEMBEM.EROĞLUF.KILIÇM.TARHANB.ÜNALM.ÇAKIRE. ŞERARED.K / E.ŞB.ÜNALM.EROĞLUA.Y/ D.KN.KÜÇÜKZ.ORHANE.BAĞCI
12.07.2024CUMAM.ÇAKIRZ.ORHANM.EROĞLUM.TARHANE. ŞERAREF.KILIÇF.K /B.ÜM.A.YİĞİTM.ÇAKIRA.Y/ D.KN.KÜÇÜKB.ÜNALE.BAĞCI
13.07.2024CUMARTESİM.ÇAKIRF.KILIÇ
14.07.2024PAZARF.KILIÇZ.ORHAN
15.07.2024PAZARTESİZ.ORHANM.ÇAKIR
16.07.2024SALIB.ÜNALM.ÇAKIRM.EROĞLUF.KILIÇZ.ORHANM.TARHANM.T /N.KB.ÜNALB.ÜNALA.Y/ D.KN.KÜÇÜKE. ŞERAREE.BAĞCI
17.07.2024ÇARŞAMBAE. ŞERAREZ.ORHANM.EROĞLUM.ÇAKIRM.EROĞLUB.ÜNALB.ÜNALM.A.YİĞİTE. ŞERAREA.Y/ D.KN.KÜÇÜKF.KILIÇE.BAĞCI
18.07.2024PERŞEMBEZ.ORHANM.ÇAKIRM.TARHANE. ŞERAREB.ÜNALF.KILIÇA.Y / F.KM.TARHANN.KÜÇÜKA.Y/ D.KN.KÜÇÜKZ.ORHANE.BAĞCI
19.07.2024CUMAM.TARHANE. ŞERAREB.ÜNALM.ÇAKIRF.KILIÇZ.ORHANZ.O /M.ÇE. ŞERAREM.TARHANA.Y/ D.KN.KÜÇÜKM.TARHANE.BAĞCI
20.07.2024CUMARTESİE. ŞERAREN.KÜÇÜK
21.07.2024PAZARN.KÜÇÜKE. ŞERARE
22.07.2024PAZARTESİF.KILIÇM.TARHANM.ÇAKIRE. ŞERAREM.EROĞLUZ.ORHANM.A.YİĞİTF.KILIÇF.KILIÇA.Y/ D.KN.KÜÇÜKF.KILIÇE.BAĞCI
23.07.2024SALIE. ŞERAREM.EROĞLUM.TARHANZ.ORHANF.KILIÇM.ÇAKIRM.Ç /E.BM.TARHANE. ŞERAREA.Y/ D.KN.KÜÇÜKE. ŞERAREE.BAĞCI
24.07.2024ÇARŞAMBAF.KILIÇM.TARHANZ.ORHANM.EROĞLUM.ÇAKIRE. ŞERAREE. ŞERAREM.A.YİĞİTM.A.YİĞİTA.Y/ D.KN.KÜÇÜKF.KILIÇE.BAĞCI
25.07.2024PERŞEMBEM.ÇAKIRM.EROĞLUM.TARHANZ.ORHANE. ŞERAREF.KILIÇA.Y /M.EE. ŞERAREN.KÜÇÜKA.Y/ D.KN.KÜÇÜKM.ÇAKIRE.BAĞCI
26.07.2024CUMAZ.ORHANE. ŞERAREF.KILIÇM.ÇAKIRM.EROĞLUM.TARHANM.T / Z.OM.ÇAKIRZ.ORHANA.Y/ D.KN.KÜÇÜKZ.ORHANE.BAĞCI
27.07.2024CUMARTESİM.EROĞLUE.BAĞCI
28.07.2024PAZARE.BAĞCIM.EROĞLU
29.07.2024PAZARTESİE. ŞERAREM.TARHANB.ÜNALM.EROĞLUZ.ORHANM.ÇAKIRN.K /M.TM.ÇAKIRN.KÜÇÜKA.Y/ D.KN.KÜÇÜKE. ŞERAREE.BAĞCI
30.07.2024SALIM.EROĞLUM.ÇAKIRB.ÜNALZ.ORHANB.ÜNALE. ŞERAREE. ŞERAREZ.ORHANM.EROĞLUA.Y/ D.KN.KÜÇÜKM.EROĞLUE.BAĞCI
31.07.2024ÇARŞAMBAM.TARHANM.EROĞLUB.ÜNALM.ÇAKIRE. ŞERAREZ.ORHANZ.ORHANN.KÜÇÜKM.A.YİĞİTA.Y/ D.KN.KÜÇÜKM.TARHANE.BAĞCI
ANESTEZİ SORUMLU HEKİMBAŞHEKİM
UZM.DR METİN EROĞLUDOÇ.DR.İSMAİL ALTINTOP