Beyin Cerrahi
05 Temmuz 2024

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ
2024 YILI TUMMUZ AYI BEYİN VE SİNİR CERRAHİ DOKTOR ÇALIŞMA LİSTESİ
TARİHH.ŞENYÜREKZ.AŞIKM.ORUNOĞLUİCAP+KONSÜTASYONİ + SERVİS
01.07.2024POLK 1POLK 2POLK 3Z.AŞIK
02.07.2024POLK 1POLK 2AMELİYATH.ŞENYÜREK
03.07.2024POLK 1POLK 2AMELİYATM.ORUNOĞLU
04.07.2024POLK 1POLK 2POLK 3Z.AŞIKM.ORUNOĞLU
05.07.2024POLK 1AMELİYATAMELİYATM.ORUNOĞLU
06.07.2024H.ŞENYÜREK
07.07.2024Z.AŞIK
08.07.2024POLK 1POLK 2POLK 3M.ORUNOĞLU
09.07.2024POLK 1POLK 2AMELİYATZ.AŞIK
10.07.2024POLK 1POLK 2AMELİYATH.ŞENYÜREK
11.07.2024POLK 1POLK 2POLK 3M.ORUNOĞLU
12.07.2024POLK 1AMELİYATAMELİYATZ.AŞIK
13.07.2024H.ŞENYÜREKM.ORUNOĞLU
14.07.2024M.ORUNOĞLUZ.AŞIK
15.07.2024M.ORUNOĞLU
16.07.2024POLK 1POLK 2AMELİYATZ.AŞIK
17.07.2024POLK 1POLK 2AMELİYATH.ŞENYÜREK
18.07.2024POLK 1POLK 2POLK 3M.ORUNOĞLU
19.07.2024POLK 1AMELİYATAMELİYATZ.AŞIK
20.07.2024H.ŞENYÜREK
21.07.2024M.ORUNOĞLU
22.07.2024POLK 1POLK 2POLK 3M.ORUNOĞLUZ.AŞIK
23.07.2024POLK 1POLK 2AMELİYATZ.AŞIK
24.07.2024POLK 1POLK 2AMELİYATZ.AŞIKM.ORUNOĞLU
25.07.2024POLK 1POLK 2POLK 3M.ORUNOĞLU
26.07.2024POLK 1AMELİYATAMELİYATZ.AŞIK
27.07.2024H.ŞENYÜREK
28.07.2024H.ŞENYÜREK
29.07.2024POLK 1İZİNİZİNH.ŞENYÜREK
30.07.2024POLK 1İZİNİZİNH.ŞENYÜREK
POLK 1İZİNİZİNH.ŞENYÜREK
KLİNİK ŞEFBAŞHEKİM
OP. DR. HAKAN ŞENYÜREKDOÇ. DR. İSMAİL ALTINTOP