2022 Yılı Ek Ödeme Hekim Branş Temsilci Seçimleri
12 Ocak 2022

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair  Yönetmelik gereği döner sermaye komisyonu teşkil edilmesi gerekmektedir. Bu komisyonda görev alacak olan;
1.Cerrahi Branşlar
2.Dahili Branşlar    
3.Radyoloji Branşları  
4.Laboratuvar Branşları
5.Pratisyen Hekim temsilcilerinin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenmesi gerekmektedir.

Seçimler 14 Ocak 2022 Cuma günü 12.00-16.00 saatleri arasında Kayseri Devlet Hastanesi Merkez Kampüsü 5. Blok Konferans Salonunda kapalı oy açık tasnif usulü ile her branş grubu için ayrı ayrı kurulacak sandıklarda yapılacaktır. Branş hekim temsilciliği için
aday olacakların adaylık dilekçelerini en geç 13 Ocak 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar Başhekimliğimize teslim etmeleri gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Doç. Dr. İsmail ALTINTOP
Başhekim