Hasta Ziyaretçi Kuralları
03 Kasım 2018

REFAKATÇİ VE ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Hasta Ziyaretinden Amaç Nedir

Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi) hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden olan hasta ziyareti usulüne uygun olarak yapıldığında, hastanızın moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumlu etki yapar. Aynı zamanda hastanızın durumu hakkında bilgilenmenizi sağlar.

Hastane Ziyaretçilerimizin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

 • Ziyaret saatleri her gün öğlen saat 13.00 ile 14.00 akşam 18.00 ile 19.00 arasındadır.
 • Hasta ziyaret saatleri dışında ziyarete gelinmemesi önemle rica olunur.
 • Ziyaret saatlerinde çok sayıda ziyaretçi getirilmesi temizlik ve tedavi hizmetlerini güçleştirmekte, hastane dışından birçok mikrobun hastaneye girmesine sebep olmaktadır.
 • 12 yaş altı çocuklar, ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olanlar, herhangi bir kronik hastalığı olanlar,enfeksiyon almaya yatkın kişiler hasta ziyaretinde bulunmamalıdır.
 • Ziyaret öncesi ve sonrasında ellerinizi yıkayınız veya el antiseptiği kullanınız.
 • Hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli ve temiz kullanınız.,
 • Yataklara oturmayınız.
 • Yüksek sesle konuşmayınız ve gürültü yapmayınız.
 • Ziyaret sürenizi kısa tutunuz.
 • Yiyecek ve içecek getirmeyiniz.
 • Çiçek getirmeyiniz.
 • Birimlere göre ziyaretçi kuralları farklılık gösterebilir. Lütfen belirtilen ziyaret kurallarına uyunuz.

Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar

 • Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir
 • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur.
 • Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kartlarını üzerinde taşımak mecburiyetindedir.
 • Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
 • Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
 • Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde kapatılması gerekir.
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
 • Refakatçiler zorunlu haller dışında hastaların yanından ayrılmayacaklardır.
 • Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.
 • Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
 • Süresi biten refakatçi kartları yenilenmelidir.
 • Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.
 • Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.

Hastanızın ve sizlerin sağlığını düşünerek aldığımız bu tedbirler konusunda bizimle işbirliği yaptığınız için teşekkür ederiz.