192-BOY ÖLÇERLİ TARTI CİHAZI BAKIM VE ONARIMI İŞİ (DENSİ MARKA YAZICI MONTAJI VE TARTI ONARIMI)
23 Mayıs 2022

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

                                              

Teklif verme son tarih

24.05.2022 10:00

 

Telefon

0 352 336 88 84 – 1144 –1158

 

E-posta

kayseridevletsatinal@gmail.com - kayseridevletsatinal@hotmail.com

 

Kurum internet Sitesi

www.kayseridh.gov.tr

 

İhale No:

192

 

 

 

 

Sıra No

Malın / İşin Cinsi

Miktar

Birimi

Birim Fiyat

Toplam Fiyat

1

BOY ÖLÇERLİ TARTI CİHAZI BAKIM VE ONARIMI İŞİ (DENSİ MARKA YAZICI MONTAJI VE TARTI ONARIMI)

1

 

ADET

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İdari şartlar,

1-4734 Sayılı Kanun gereğince 'teklif mektubunun istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi, saat, kaşe ve imzası olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Tıbbi Sarf Malzemelerde TİTUBB veya ÜTS da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklilerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.

3-Tıbbi Sarf Malzemelerde Tedarikçi firma, alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada, malzemenin barkod numarası ile SUT kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma, bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesiyle ilgili olarak TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacak, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

4-Listede ürünlere kalem bazında teklif verilecektir.

5-Numune değerlendirilmeye gerek görüldüğü taktirde, ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun denetlenmesi fiyat değerlendirilmesinden sonra yapılacaktır. Yüklenici firma teklife konu ürünleri veya Teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşıdığını gösteren belge, Kılavuz, katalog vs.nin idaremizce ihale sonrası belirlenecek tarihte muayene komisyonuna sunması zorunludur.

6-Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.

7-Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.

8-Teklifi kabul edilen ve sözleşme imzalanan firma sipariş yazısına müteakip aksi durum bildirilmedikçe ilgili deponun içerisine kadar istenen belgeler ile birlikte fatura ve malzemeleri teslim edecektir.

9- SUT tebliğinde ödemesi olmayan malzemeler fatura edilmeyecektir.

10-İhale tarihinden sonra; SUT fiyatlarında fiyat düşüşü olduğunda,yüklenici firma ilgili malzemenin SUT fiyatında yapılan indirim oranında,sözleşme birim fiyatında da aynı oranda indirim yapacağını taahhüt etmiş sayılır.

11-İhale uhdesinde kalan firma her hastada şartnamelerde yazılı bütün ölçüleri hastaneye getirmekle zorunludur. Aksi takdirde işlem yapılmayacaktır.

12-Firma getirdiği ürünler ile birlikte her uygulamada konusu ile ilgili teknik bilgisi iyi olan bir firma yetkilisi olacak, ürün takibi yapacaktır. Aksi takdirde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

13-Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi, lot no, ubb ,ürün içeriği hakkındaki tüm bilgiler bulunmalıdır.

14- İdare alımın her safhasında alımı tek taraflı iptal etmeye yetkilidir.

15- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

16-Muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden ve kesilen fatura saymanlık hesaplarına alınış tarihinden itibaren; yükleniciye hastanenin nakit durumuna göre Döner Sermayeödemesi olarak ortalama 120 gün