Çalışan Güvenliği Hakları ve Güvenliği
10 Eylül 2021

             Hastanemizde görevini yapan tüm çalışanlarımızın görev başındayken ya da yaptıkları görevle ilgili olarak sonradan    ( SABİM-CİMER Başvurusu veya iş çıkışı vb.) sözel veya fiziksel şiddete maruz kalabilmektedir. Bundan dolayı Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarımızın güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması amacıyla 2012 yılında Çalışan Güvenliği Genelgesi yayınlamıştır.

Genelgeyi okumak için tıklayınız.


Kayseri Devlet Hastanesi Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi;

Başhekim Yardımcısı : Dr. Murat YERER

Birim Sorumlusu: Nihal YILMAZ
Birimin Yeri: Merkez Yerleşke 4. Blok Giriş Kat

Dahili Numara: 1354
Şiddete maruz kalan tüm çalışanlarımız Beyaz Kod verebilir.

Beyaz kod vermek için olay anında bulunduğunuz yerde varsa panik butonlarını kullanabilir veya;

Merkez kampüs ve Erkiletde 1111

AMATEM ve Ruh Sağlığında 4211

İldemde 4611

Getatda 5311

numaralı dahili hattı arayarak Beyazkod çağrısı yapabilirler.

Ayrıca 113 nolu Sağlık Bakanlığı Çağrı Merkezi ya da Beyaz kod web sitesini kullanarak bildirim yapılabilir.

Beyaz kod verdikten sonra doldurulması gereken evraklar:
Hukuki işlemler ve yardım açısından zaman kaybı olmadan şiddet olayının adli mercilere intikali için aşağıdaki belgelerin doldurulup imzalı bir şekilde birimimize ulaştırılması gerekmektedir.

1.  Olay Tutanağı
2.  
Hukuki Yardım Talep Formu 
3.  
Kişisel Veri Paylaşım Onam Formu

4.Psikososyal Destek Talep Formu

Bir de;

Karakola İfade Verilmişse İfade Tutağının bir nüshası

 

*Çalışanlarımızın talep ve önerilerini değerlendirebilmek için aşağıdaki talep ve öneri formunu doldurarak birimimize ulaştırmalarını rica ederiz.

Talep ve Öneri Formu

 Hizmetten çekilme;

Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.

a)       Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen yöneticiye ( mesai dışında süpervizör-nöbetçi memur-nöbetçi idari hekim vb. mesai içinde ise servis sorumlusu-birim sorumlusu-müdür yardımcısı-başhekim yardımcısı gibi ) sözlü veya yazılı olarak bildirilecektir.

b)      Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin karar verecektir. 

c)       Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik tedbirleriyle birlikte alacaktır. Bu kapsamda ilgili hastanın sağlık hizmetini devam ettirecek yeni sağlık çalışanını belirleyecek, kurum içerisinde bunun mümkün olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kurumuna sevkini ve hizmet alımını sağlayacaktır. Bu süreç sırasında hastanın tedavisinin aksatılmamasına itina edilecektir.