2022 Yılı Ek Ödeme Temsilci Seçimleri (Hekim Dışı Personel)
12 Ocak 2022

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği döner sermaye komisyonu teşkil edilmesi gerekmektedir. Bu komisyonda görev alacak olan;
1-Sağlık Lisansiyerleri (Psikolog, Diyetisyen,  Eczacı, Fizyoterapist, Tıbbi Teknolog, Biyolog, Sosyal Çalışmacı, Çocuk Gelişimcisi)
2-Sağlık Hizmetleri Sınıfı (Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Tıbbi Sekreter, Laboratuvar Teknisyen/Teknikeri,Anestezi Teknisyen/Teknikeri, Röntgen Teknisyen/Teknikeri, A.T.T., Odyometri Teknikeri, Radyoterapi Teknikeri, Diğer Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri  vs.)
3-Genel İdari Hizmetleri Sınıfı (Şef, V.H.K.İ., Memur, Şoför, Araştırmacı, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Ayniyat Saymanı, Veznedar, İmam vs.)
4-Teknik Hizmetler Sınıfı (Mühendis, Mimar, Teknisyen, Tekniker, Kimyager, İstatistikçi)
5-Yardımcı Hizmetler Sınıfı (Hizmetli, Aşçı, Berber, Terzi, Gassal, Teknisyen Yardımcısı, Bekçi vs.) temsilcilerinin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenmesi gerekmektedir.

Seçimler 13 Ocak 2022 Perşembe günü 09.00-11.00 saatleri arasında Kayseri Devlet Hastanesi Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Kliniğinde sorumlularca belirlenecek alanda; yine 13 Ocak 2022 Perşembe günü 12.30-16.00 saatleri arasında da Kayseri Devlet Hastanesi Merkez Kampüsü 5. Blok Konferans Salonunda kapalı oy açık tasnif usulü ile her hizmet grubu için ayrı ayrı kurulacak sandıklarda yapılacaktır. Sınıf temsilciliği için aday olacakların adaylık dilekçelerini en geç 12 Ocak 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Başhekimliğimize teslim etmeleri gerekmektedir.
 Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Doç. Dr. İsmail ALTINTOP
Başhekim