Kalite Yönetimi
19 Ağustos 2021

Kalite Yönetim Direktörü
Meşkure Özdemir

Kalite Yönetim Birimi Çalışanları:
Neriman Kaledibi

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI
SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
Öz değerlendirmeleri yönetmek.
Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
Düzeltici Önleyici Faaliyet sürecini yönetmek.
Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.
Hastanenin misyon, vizyon ve hedeflerine uygun çalışmak.

Hastane Verimlilik Yerinde Değerlendirme rehberine yönelik yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

KOMİTELER
Hasta Güvenliği Komitesi
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
Eğitim Komitesi
Tesis Güvenliği Komitesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi

EKİPLER
Beyaz Kod Ekibi
Mavi Kod Ekibi
Pembe Kod Ekibi
Hasta Görüşleri Değerlendirme Ekibi
Çalışan Görüşleri Değerlendirme Ekibi

Akılcı İlaç Ekibi
Nutrisyon Ekibi
Bina Turu Ekibi

Palyatif Bakım Merkezi Ekibi


1.İstenmeyen olayların bakanlık veri girişi için; 
2. Sağlıkta kalite Standartları için; 
3.Verimlilik yerinde değerlendirme rehber ve soruları için;
  
4. SKS Kalite Göstergeleri için;
5. SKS Klinik kalite göstergeleri için;


Kadin Dogum ve Çocuk Hastaliklari Hastanesi


org_kalite.jpg